Независими създатели на електронни инструменти за бърза и удобна връзка държава–гражданин.