Проектът оползотворява възможностите, дадени от правото за достъп до обществена информация и предлага уеб сайт, през който хората могат лесно да поискат информация.

Специалното на този вид искане е, че се зачита като официално заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), което носи бонусите:

 1. На всяко валидно запитване през сайта, по закон, трябва да се отговори до 2 седмици.
 2. Получената информация, в резултат на такова запитване, не се пречупва през субективността на медиите, понеже тя идва директно от първоизточника.

Така нареченото заявление е в свободен текст, но има ограничения до типа информация, която може да се поиска. Сайтът на ПДИ предлага още детайли по темата под разбираем начин.

Достъпът до такава информация е ваше право. Право, което може да практикувате и без сайта Питай ги. Можете да търсите и намерите начин за връзка с органа, лицето или организацията, от която желаете да получите информация, и да изпратите email или писмо. Можете дори устно да направите своето заявление, след като успеете да се свържете с тях.

Ето нещо ново

Питай ги позволява всичко, което е нужно, за да подадете заявление, да съществува на едно място, поднесено наред със спомагателна информация показана там, където ще Ви потрябва. Сайтът скъсява дистанцията и Ви упътва в процеса. Когато сте заинтересован от нещо засягащо българското общество, всичко което е нужно да направите е:

От списък на сайта избирате към кого да се обърнете и на следващата стъпка пишете своето запитване. Това е.

Трябва да получите отговор не по-късно от 2 седмици и го получавате на същото място в сайта, под познатия формат на интернет дискусия. Ако имате проблем и не са склонни да Ви предоставят информацията, то другите участници в Питай ги могат да видят това и да коментират по започналата вече комуникация, като Ви предложат препоръки и редакции.

Освен участниците на Питай ги, може да се обърнете и към екипа, модериращ сайта, който се състои от експертите на ПДИ. Те ще Ви окажат съдействие при нарушаване на правата ви по ЗДОИ и ще Ви насочат към следващите стъпки.

Още преди да направите своето заявление, можете да преглеждате или да търсите из съществуващите запитванията. Те служат и като пример над това какъв вид заявления се подават, на кои се отговаря, по какъв начин са написани - примери които се превръщат в полезна статистика.

Открито изпълнение

Питай ги е проект с отворен код и дизайн (Open Source), което ще рече, че е отворен за доработка, и че предлага техническото си изпълнение по прозрачен начин, позволяващ на всеки заинтересован да разбере как работи. Включва подробни технически инструкции как може да се подкара от трети лица.

Както и Питай ги така и платформата Alaveteli, върху която проекта е базиран и надграден, е Open Source.

Кой

Екипът зад Питай ги. Кой разработва проекта? Кой ни помага?

 • Елица Матева Идеи, PR, visual, координация
 • Валентин Ласков Превод, идеи
 • Станислав Гатев Софтуерна разработка, идеи
 • Димитър Димитров Софтуерна разработка, идеи, координация
 • Антон Стойчев Превод, идеи, координация
Искам и аз

Защо

Защо започнахме проекта? Каква е ползата от Питай ги? Защо заслужава финансиране?

 • Повишава информираността за Правото на достъп до информация

 • Улеснява гражданина, като предлага целия процес под формата на уеб приложение

Проектът Питай ги е без никакво финансиране

Подкрепи проекта

Как

Примерна употреба. Как се ползва Питай ги?

 • Петър влиза в Питай ги

 • Избира държавен орган, от който иска да получи информация

 • Натиска бутона "Подай заявление"