Вярваме, че много хора не са щастливи, в условията които живеят - разбити улици, липсващо или неработещо осветление, занемарени зелени площи, нерегламентирани сметища.

Те се чувстват безсилни да разрешат проблемите сами. Всеки е зает с ежедневието си и няма сили и време, което да отделя за общината, да търси информация към кого да се обърне, как и какви формуляри да попълни и къде да ги подаде. Съществува вариантът, в който хората се самоорганизират по местоживеене, но на практика виждаме че това се случва рядко.

За да се реши този проблем и за да могат хората да вземат инициативата в свои ръце, те имат нужда от подходящите инструменти. Искаме да помогнем чрез Grada.me.

Есенция

Grada.me ще бъде платформа за разрешаването на проблемите от градската среда.

Платформата ще разчита на мобилно приложение и уеб-сайт, с чиято помощ може на място или от вкъщи да се снимат и подават различен тип сигнали: неработещо осветление, дупки, опасни сгради и други.

Сигналите ще могат: - да достигнат отговорните държавни органи - да свързват директно заинтересованите, от решение на проблема, граждани - тези споделящи блок, квартал, град или маршрут - да достигат медиите - да достигат хора с желание да помогнат, чрез платформи за доброволчество като Timeheroes.

Ще присъстват социални елементи, които ще позволят на всеки:

 • да види проблемите на неговата улица, квартал
 • да намери, съседи, които също искат да оправят тези проблеми
 • да организира ремонт за отстраняването на проблема
 • да организира събирането на пари и наемането на изпълнител за поправката, чрез организирането на мини-конкурси от които да се избере оферта

Grada.me ще дава пълна отчетност и следене на проблемите:

 • кога и от кого е подаден сигнал за проблем
 • кога е изпратен сигнал до властите
 • кога и какъв е бил отговора на властите
 • кой е отстранил проблема
 • колко е струвало отстраняването на проблема (ако е нает изпълнител)
 • крайно състояние след ремонта със снимка и описание

Открито изпълнение

Grada.me е проект с отворен код и дизайн (Open Source), което ще рече че е отворен за доработка, и че предлага техническото си изпълнение по прозрачен начин, позволяващ на всеки заинтересован да разбере как работи. Включва подробни технически инструкции как може да се подкара от трети лица.

Кой

Екипът зад Grada.me. Кой разработва проекта? Кой ни помага?

 • Николай Александренко Дизайн, мобилно приложение, copywrite, идеи
 • Георги Костадинов Мобилно приложение
 • Иван Пенчев Софтуерна разработка
 • Ангел Георгиев Маркетинг, PR, идеи
 • Димитър Данаилов Мобилно приложение
 • Александър Миланов Софтуерна разработка, идеи
 • Антон Стойчев Софт. разработка, дизайн, идеи, copywrite, координация
Искам и аз

Защо

Защо започнахме проекта? Каква е ползата от Grada.me? Защо заслужава финансиране?

 • Мотивира и улеснява участието на гражданите в благоустройството на града им и им дава глас

 • Спомага за съществуването на един по-изправен град

 • Дава възможност на хората с увреждания по-безпрепятствено да сигнализират за проблеми

 • Прави процеса по изпълнение на сигналите по-открит

 • Насърчава взаимопомощ, разрешение на проблемите не само от общината

 • Планира да засили малкия бизнес чрез мини-конкурси, организирани от самите податели на сигнала

Проектът Grada.me е без никакво финансиране

Подкрепи проекта

Как

Примерна употреба. Как се ползва Grada.me?

 • Петър се прибира след работа и забелязва опасна сграда

 • Пуска приложението Grada.me през телефона си

 • Прави снимка на сградата

 • Потвърждава засечения адрес или го коригира

 • Изпраща сигнала

Друг пример е:

 • Петър пуска приложението Grada.me през телефона си

 • Преглежда сигнали в близост до него

 • Вижда несъществуващ сигнал и го маркира като невалиден

И трети:

 • Петър вече има подаден сигнал

 • Натиска "Искам да го разреша аз", което създава кауза за доброволци и свързва проблема с други заинтересовани от разрешаването му

 • Събралите се доброволци се организират и сами разрешават проблема