Въпроси и Отговори

Тук добавяме въпроси, които често ни задават, и описваме техните отговори. За повече обща информация за инициативата имаме отделна страница .

Какво правим?

Създаваме:

 • уеб сайтове
 • мобилни приложения
 • инфографики
 • алтернативни концептуални дизайни за държавни сайтове
 • въздействащи илюстрации и плакати

Чрез които да се улесни работата с държавата, и да се демонстрира какво още е възможно. Да се комуникират и извършват с лекота, иначе бюрократични занимания и същевременно да се покаже на хората, какво още могат да искат и какво е нужно за постигането му. Можете да прочетете още за целите ни или обща информация за инициативата в отделна страница.

Ето списък на нашите най-активни проекти:

Как работим?

Имаме Facebook група, в която хората се присъединяват, щом Общество им стане интересно. Тази група служи за новости, линкове и базова организация.

Нямаме финансиране, тоест всеки е доброволец, но финансиране се търси, за да можем да предложим на хората работа, в която вършат нещо интересно за тях.

Всеки наш активен проект е идея на някой от тази група. Преди да стане проект:

 1. Идеята е предложена в групата
 2. Ако на хората им харесва се сформира екип
 3. Прави се нова Facebook група, която служи на екипа отново за базова организация и споделяне на идеи
 4. Съгласува се в екипа някакъв начин за по-детайлна проектова организация, с инструменти като Trello, Podio, Asana или други.
 5. Работни файлове и код се съхраняват в акаунта на Общество в GitHub, където са публично достъпни
 6. По нетехнически файлове, като copywrite текстове или дискусии, се работи, както е най-удобно за участващите
 7. Проектът се разработва, както всеки друг проект в IT индустрията, с разликата на ресурсите време и мотивация. Мотивацията е висока, но доброволческото време е ограничено.
 8. Постоянно се търсят укрепващи партньорства, с други организации и държавната администрация. Важното е проектът да съществува, работи и предлага приятен начин на използване. Не е важно да се тръби кой, и че чисто сам, го е направил.

На никому не се налагат задачи, които не би искал да върши. Всеки, с желание да помогне избира каквото му е интересно, за което има 2 варианта:

 1. Сам да се насочи към проект или задача, според тематиката или използваните техники. Примерни тематики:

  • човешки права
  • рециклиране
  • криминална статистика
  • политически мониторинг

  Или техники:

  • изработка на кадър-по-кадър ръчно-рисувана анимация
  • писане на copywrite насочен към доброволци
  • софтуер писан на nodejs, python, Scala, ruby.

 2. И вторият начин е директно да се избере една от списък със задачи

Каква е целта?

Имаме 3 главни цели:

 1. Да се разширят границите в които хората се поставят, когато мислят как по-добре може да функционира държавата

 2. Да се освободим от бюрокрацията

  Което ще се опитаме да обясним с няколко подточки:

  • Да не се губят усилия в изтощаваща бюрокрация.
  • Да имат хората в България време да правят това което желаят.
  • Да се върши работата бързо и приятно.
  • Да остава лично време и време за добрини.
  • Да бъде лесно да си гражданин - без да се пожертват ценни минути и емоции.
 3. Да предложим алтернативна работна среда

  Да има място, където хората задвижващи дигитални проекти да работят и да вършат нещо интересно, ново и стойностно. Място, без безусловни искания от клиенти.

Как ще постигнем целите си?

Стремим се да постигнем нашите цели чрез серия от IT и дизайн проекти. Тези проекти използват наличната публично-достъпна информация и публични услуги, и ги комбинират с модерни технологии.

Създаваме тези проекти, понеже виждаме проблеми във връзката между гражданин и държава. Комуникацията между тях може да бъде:

 1. съществуваща, но тромава. Когато услуга или информация е трудно достъпна, бавна или неразбрана, и в следствие на което тя е неизползвана

 2. несъществуваща, но изпълнима. Когато услуга или информация е технологично и законово изпълнима, но тя несъществува

 3. несъществуваща и неизпълнима в текущата законова рамка Когато е технологично изпълнима, но законово не е, а би била желана и полезна за много

По тези проблеми действаме като:

 1. Когато можем: комбинираме. Комбинираме няколко публични услуги и източника на информация, споявайки ги с IT и улеснен графичен език, за да създадем нова такава, представяща олекотени и опростени стъпки

 2. Когато има непреодолима законова пречка: създаваме мостри. Мостри на това което може да съществува, но за момента липсва. Тези мостри, отново представят олекотени и опростени стъпки, но резултатите от тях не са реални, а служат като провокация за хората проявили интерес. Провокация към действия, които биха помогнали тези мостри да станат напълно работещи.

За да действаме по описаните начини се допитваме до експертизата на широк кръг от хора и организации с опит в различни сфери. Започвайки от IT, дизайн, PR, маркетинг, и стигайки до всяко друго поле като право, работа с държавната администрация, екология, демокрация, изкуство. Можете да прочетете още за това как работим.

Смятаме, че ползите от това което правим са много и сме се опитали да ги изредим в отговорът ни на "Защо заслужаваме подкрепа?"

Защо заслужаваме подкрепа?

Понеже сме хора, събрали се около идеята да подобрят българското общество посредством проекти с модерни технологии. Проекти, които:

 • Правят по-ефикасна комуникацията между гражданин и държава, което води до бързи и резултатни процедури породени от образовани решения, както и до превенция на противозаконни действия породени от дезинформираност

 • Съдействат за олекотена градска мобилност, като предлагат обществени услуги електронно, което премахва, или координира по-добре, нужното пътуване

 • Предлагат улеснен достъп до услуги за хора с увреждания

 • Свеждат ненужния разход на най-ценния ресурс - времето - до минимум, като премахват бюрократичната страна на нещата

 • Засилват доверието в българската администрация, като показват желанието за развитие и уважение към гражданите

 • Водят към работа с олекотени, нормални процедури, справедливи държавни търгове с високи изисквания и възможност за фокус върху пряката работа, а не върху административните процедури

 • Снижават прага, който човек трябва да премине, когато взима решението да действа граждански, като правят гражданските действия смислени, бързи и приятни

 • Увеличават равнопоставеността между държавата и индустрията и качеството на услугите предлагани от тях

 • Биват подходящи за широк кръг от потребители. Те са еднакво полезни и достъпни за граждани, фирми, организации и институции

 • Предпазват хората от това да потънат в административни детайли и да допуснат важните за тях желания и талантът им да закърнее

 • Създават поле на изява за хората от IT сферата, в което те да работят над нещо смислено

Като ползите от начина по който работим са:

 • Проектите се разработват открито, с отворен код и дизайн (Open Source), което ще рече че са отворени за доработка, и че предлагат техническото си изпълнение по прозрачен начин, позволяващ на всеки заинтересован да разбере как работи. Включват и подробни технически инструкции как може да се преизползват от трети лица.

 • Проектите представят публична информация под нова форма, която е систематизирана и лесна за анализ, но освен това се стремим сформираната база от данни на всеки проект да бъде лесна за машинна обработка, посредством публичен API

 • Процесът на работа включва огромно количество обмен на опит, а откритият начин на разработка правят проектите добър пример източник на примери за изпълнението на специфична задача

Защо избрахме да се регистрираме като НПО / Фондация?

Желаем създаденото от нас да поддържа себе си както и екип работещ по него, за което ни трябва финансиране.

Не знаем за друг начин по който да набавим финансиране за обществено-полезни проекти, освен с кандидатстване като НПО. Избрахме НПО, тип "Фондация" понеже беше най-лесно за установяване.

Ако имате идеи свързани с алтернативи за финансиране, драснете ни мейл на info@obshtestvo.bg

Защо няколко проекта, а не един?

Понеже идеята не е единствено да свършим проекта, а да предложим алтернативна среда за работа, която предлага интересни и нови занимания.

За тази цел е нужно винаги да разполагаме с разнообразни теми, и технологични задачи, а това е възможно, само когато има няколко различни проекта.

Какво получавате в замяна на участието си?

Надяваме се всеки нов участник, да се е присъединил, понеже желае проектите да се реализират, и понеже работата по тях му е приятна.

Като допълнение, това, че тук се събираме хора с желание да градим нещо полезно и открито, ни позволява:

 • Връзка и работа с професионалисти включили се в Общество
 • Опит и препоръки, които да послужат в кариерното развитие
 • Безплатен лиценз за продуктите на JetBrains при работа над проектите от Общество
 • В скоро време да получим който и да е, от иначе скъпите, приложения предлагани от TechSoup за около 10€. Това са софтуер продукти като Adobe Photoshop, Illustrator, Microsoft Windows.