Уеб-базирана игра, в която трябва да познаете от коя партия е всеки депутат.

Причината да съществува тази игра е, че ние, гражданите, не познаваме дори поименно и визуално хората, които формално сме избрали да ни управляват.

Отнася се и до липсата на модерни и интересни начини, чрез които да се запознаят жителите със своята държава и нейните структури, в свят които хората са свикнали все по-новаторски начини да бъдат използвани, за да се обърне внимание на нещо.

В следствие от играта ще съществуват класации и статистики над:

 • най-добрите играчи
 • най-грешени парламентарни представители
 • най-познавани (известни) представители

Списъкът с депутати ще е винаги актуален, чрез автоматични обновления, което ще отразява напускането или смяната на народни представители и ще поддържа съдържанието в играта динамично.

Надграждане над базовата функционалност описана по-горе може да бъдат:

 • познай депутати от твоя регион
 • познай комисии, където участва депутат
 • познай кой депутат каза “...”
 • и всяка друга информация, която може да представи интерес

В надграждането въпросите могат да бъдат степенувани и така да бъде изграден прогрес в играта. Всеки въпрос - носещ определен брой точки.

Открито изпълнение

Опознай Депутата е проект с отворен код и дизайн (Open Source), което ще рече, че е отворен за доработка, и че предлага техническото си изпълнение по прозрачен начин, позволяващ на всеки заинтересован да разбере как работи. Включва и подробни технически инструкции, за това как може да се подкара от трети лица.

Кой

Екипът зад Опознай депутата. Кой разработва проекта? Кой ни помага?

 • Димитър Димитров Софт. разработка, идеи, координация
 • Камен Станев Софт. разработка, идеи, координация
 • Петя Райковска Софт. разработка, идеи
 • Ангел Великов Дизайн
Искам и аз

Защо

Защо започнахме проекта? Каква е ползата от Опознай депутата? Защо заслужава финансиране?

 • Замисля гражданите за своите познания над важни теми

 • Повишава информираността за народните представители

Проектът Опознай депутата е без никакво финансиране

Подкрепи проекта

Как

Примерна употреба. Как се ползва Опознай депутата?

 • Петър влиза в сайта и започва нова игра

 • Показва му се снимка и име на народен представител

 • Петър избира партия за показания депутат